WSR page

Timelines Award Program Awards won Webmaster Sitemap  
 
a b c d f g h i j k l m n o p q r s t u v w x
Gray Scale IE Button xx
awardprograma
purposeb
xxx
xxx
notificationc
evaluationd
xxx
xxx
code of ethicsf
disqualifiersg
xxx
xxx
awardgraphicsh
criteriai
xxx
xxx
contentj
presentationk
xxx
xxx
designl
generalm
xxx
xxx
privacyn
selftesto
xxx
xxx
applicationp
creditsq
xxx
xxx
copyrightr
winnerss
xxx
xxx
wsr-paget
evaluatoru
xxx
xxx
statuspagev
ratingsw
xxx
xxx
linksx
xxx
   
WSR page - (c) fotolia xxx x Winners Selection Record 2013 x xxx

World´s Best Award

2013 Future Gold Silver Bronze
January N N N N
February N N N N
March W W N N
April N N N W
May N N N W
June N N N N
July W N N N
August N N N N
September N N N N
October N N N N
November N N N N
December N N N N
up

xxx x Winners Selection Record 2012 x xxx

World´s Best Award

2012 Future Gold Silver Bronze
January W N N N
February W N N N
March N N N N
April W N N N
May W W N W
June N W N N
July N N N N
August N N N N
September N N N N
October W N N N
November N N N N
December N N N N
up

xxx x Winners Selection Record 2011 x xxx

2011 Worlds Best Future Gold Silver Bronze
January   W N N W
February   N N N N
March   W N N N
April   N N N N
May W N N N N
June W W N N N
July W N N N N
August N N W N N
September N N N N N
October N W N N N
November   W N N N
December   N W N N
up

xxx x Winners Selection Record 2010 x xxx

2010 Future Gold Silver Bronze
January N N N W
February W W W W
March N N N N
April W N N N
May W W N N
June W N N N
July W N N N
August N W N N
September N N N N
October W N N N
November W N N N
December N N N N
   
xxx years 2006-2009 xxx
ak 6  
up

Awardprogram I Purpose I Notification I Evaluation I Code of Ethics I Disqualifiers I 2 I Awardgraphics I 2 I Criteria I Content I Presentation I Design I General I Privacy I Selftest I Application I Credits I Copyright I Winners I WSR-Page I Future Winners I Gold Winners I Silver Winners I Bronze Winners I Evaluator I 2 I Status I Ratings I Links I

Fight Spam Mail to Webmaster Copyright Timelines 2003 - 2014 Valid HTML 4.01Transitional Valid CSS

xxx Web Design Group valid xxx
Textbutton

backupnext